اسد 26, 1401 17:51 Asia/kabul

سخنگوی وزارت خارجه ایران؛ وضعیت اسفبار کنونی افغانستان نتیجه اقدامات نامشروع امریکا است، یکسالگی حکومت طالبان در افغانستان و نقش آمریکا در سقوط دولت سابق این کشور.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 18:50 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه