سنبله 05, 1401 16:11 Asia/kabul

برگزاری دومین نشست بزرگ طالبان در قندهار، برآیند این نشست ها و جایگاه طالبان در سطح بین الملل.

برنامه کنکاش به مدت 15 دقیقه روز پنجشنبه  در ساعت 16:20 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی مهمترین رخدادهای افغانستان می پردازد.

تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه