سنبله 05, 1401 16:23 Asia/kabul

دیدارهای سفیر ایران در افغانستان با سرپرست وزارت صحت عامه و سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان، سیاست تعاملی ایران با طالبان برای حمایت از مردم افغانستان و ...

برنامه از تهران تا کابل به مدت 15 دقیقه روز جمعه در ساعت 04:20 بعد از ظهر پخش می شود. این برنامه به رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مشترک ایران و افغانستان می پردازد. تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه