سنبله 13, 1401 13:13 Asia/kabul

نشست خبری سخنگوی طالبان و مسایل مطرح شده در آن، آتش سوزی های قریه بالامردیان ولایت جوزجان و شایعات مربوط به آن، برنامه حسابدهی وزارت دفاع حکومت موقت طالبان و ...

برنامه چوکی داغ به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 13:35 (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه با نیم نگاه طنز به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت حاکم در افغانستان می پردازد. گوینده: زهرا بهرامی

کلیدواژه