سنبله 19, 1401 18:21 Asia/kabul

افزایش قیمت زغال سنگ و نگرانی مردم در این زمینه، تاکید مقامات اقتصادی حکومت طالبان بر تلاش برای خودکفایی اقتصادی و کاهش فعالیت های اقتصادی در افغانستان، افزایش بهای تکت طیاره دراین کشور و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 35 دقیقه روز جمعه  در ساعت 15:00 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کننده و گوینده: سید سلطانعلی حسینی

کلیدواژه