سنبله 19, 1401 18:47 Asia/kabul

ضرورت وجود قانون اساسی و احزاب سیاسی در افغانستان و دیگر کشورها و دلایل آن.

برنامه کنکاش به مدت 15 دقیقه روز پنجشنبه  در ساعت 16:20 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی مهمترین رخدادهای افغانستان می پردازد.

تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه