سنبله 19, 1401 19:01 Asia/kabul

اظهارات برخی مقامات طالبان در مورد نبود ضرورت به قانون اساسی، احزاب سیاسی و قاضی های زن، صحبت های سخنگوی طالبان در مورد روابط متقابل طالبان و جامعه جهانی، گفته های مسوولان نظامی و اقتصادی طالبان و ...

برنامه چوکی داغ به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 13:35 (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه با نیم نگاه طنز به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت حاکم در افغانستان می پردازد. گوینده: زهرا بهرامی

کلیدواژه