سنبله 21, 1401 09:04 Asia/kabul

زنده باد زندگی پنجشنبه 1401/6/17 موضوع: تنهایی. تهیه کننده:وحیده حسینیان. گویندگان: زینب بیات. نویسنده: نصیر مجاب. صدابردار: الهام باباخانی. گزارشگر: شیما وفا/نیلوفر نوروزی. کارشناس: سید مهدی حسینی

کلیدواژه