سنبله 21, 1401 09:17 Asia/kabul

زنده باد زندگی یکشنبه 1401/6/20 موضوع: خشونت. تهیه کننده:وحیده حسینیان. گویندگان: زینب بیات. نویسنده: نصیر مجاب. صدابردار: الهام باباخانی. گزارشگر: شیما وفا. کارشناس: دکتر مروارید

کلیدواژه