سنبله 23, 1401 17:33 Asia/kabul

برنامه امروز انعکاس به پیامدهای حمله 21سال پیش آمریکا به افغانستان و بسته شدن ده ها داروخانه در کابل و گفت و گو با سخنگوی اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان می پردازد.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 18:35 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده: بصیر احمد حسین زاده، گوینده: رحمت الله سروری، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه