سنبله 27, 1401 15:57 Asia/kabul

موافقت امریکا با آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان از طریق یک بانک سوئیسی، امضای توافقنامه تجاری-ترانزیتی بین اداره راه‌آهن حکومت موقت طالبان، ازبکستان، قرقیزستان و چین، فقر و بیکاری و برنامه ها برای مقابله با آن و…

برنامه مجله اقتصادی به مدت 35 دقیقه روز جمعه  در ساعت 15:00 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه