سنبله 27, 1401 16:09 Asia/kabul

ضرورت بازگشایی مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم و دلایل تعلل طالبان.

برنامه کنکاش به مدت 15 دقیقه روز پنجشنبه  در ساعت 16:20 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی مهمترین رخدادهای افغانستان می پردازد.

تهیه کننده: بصیراحمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه