سنبله 27, 1401 16:20 Asia/kabul

اظهارات مقامات حکومت طالبان در مورد همه شمول بودن این حکومت، تصمیم وزارت حج و اوقاف برای بازپس دهی هزینه های باقی مانده حج، افزایش بهای مواد سوختی، مسایل اقتصادی، فرهنگی و…

برنامه چوکی داغ به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 13:35 (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه با نیم نگاه طنز به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت حاکم در افغانستان می پردازد. گوینده: زهرا بهرامی

کلیدواژه