سنبله 30, 1401 13:37 Asia/kabul

برنامه امروز انعکاس به تاکید بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان در نشست وین و نگاهی به جایگاه زبان فارسی در افغانستان می پردازد.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 18:35 بعد ظهر بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده: بصیر احمد حسین زاده، گوینده: زکریا حسینی، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه