سنبله 30, 1401 16:23 Asia/kabul

ایجاد مسیر جدید ترانزیتی را برای افزایش تجارت میان ایران و افغانستان، گفت و گو درباره عدم پرداخت حقابه ایران از سوی حکومت موقت طالبان، وضعیت زبان فارسی در افغانستان و...

برنامه از تهران تا کابل به مدت 15 دقیقه روز جمعه در ساعت 04:20 بعد از ظهر پخش می شود. این برنامه به رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مشترک ایران و افغانستان می پردازد. تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه