میزان 02, 1401 16:37 Asia/kabul

واکنش حکومت موقت طالبان به انتقال دارایی های افغانستان به بانک مرکزی سوئیس، آغاز ثبت موترهای بدون محصول در افغانستان، افزایش درآمدهای اداره مستوفیت هرات و ...

برنامه مجله اقتصادی به مدت 35 دقیقه روز جمعه  در ساعت 15:00 بعد از ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان می پردازد.

تهیه کننده: بصیراحمد حسین زاده، گوینده: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه