میزان 02, 1401 17:02 Asia/kabul

اظهارات مقامات حکومت موقت طالبان در مورد علت عدم بازگشایی مکاتب افغانستان، تصمیم وزارت مالیه برای محصول موترهای بدون اسناد، اظهارات سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در مورد ادامه فعالیت دفتر قطر و...

برنامه چوکی داغ به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 13:35 (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه با نیم نگاه طنز به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت حاکم در افغانستان می پردازد. گوینده: ارغوان حیدری

کلیدواژه