میزان 05, 1401 15:45 Asia/kabul

تاملی بر غزلی از تکتم حسینی: نویسنده: محمدکاظم کاظمی، تهیه کننده و گوینده: زینب بیات، صدابردار: طیبه نوری، کارگاه شعر: اسماعیل امینی، ساعت پخش: دوشنبه ها 9:10 صبح

کلیدواژه