میزان 06, 1401 09:22 Asia/kabul

زنده باد زندگی شنبه 1401/7/2 موضوع: امانت داری. تهیه کننده:وحیده حسینیان. گویندگان: زینب بیات. نویسنده: نصیر مجاب. صدابردار: الهام باباخانی. گزارشگر: شیما وفا. کارشناس: حجت الاسلام حسینی/دکتر احمدی

کلیدواژه