میزان 06, 1401 09:32 Asia/kabul

زنده باد زندگی دوشنبه 1401/7/4 موضوع: امانت داری. تهیه کننده:وحیده حسینیان. گویندگان: زینب بیات. نویسنده: نصیر مجاب. صدابردار: فاطمه میرتقی. گزارشگر: شیما وفا/ نیلوفر نوروزی. کارشناس: حجت الاسلام حسینی/فرشته خالقی

کلیدواژه