میزان 06, 1401 15:17 Asia/kabul

برنامه امروز انعکاس به نگرانی تاجیکستان از وضعیت امنیتی در افغانستان و انصراف سرپرست نمایندگی دائم افغانستان از سخنرانی در سازمان ملل می پردازد.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 06:50 بعد ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده: بصیر احمد حسین زاده، گوینده: زکریا حسینی، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه