میزان 02, 1401 17:10 Asia/kabul

در برنامه سیاست روز، بحث برانگیزترین موضوع های روز افغانستان ،ایران و جهان مورد نقد و واکاوی قرار می گیرد سیاست روز تلاش می کند آمطرح کردن نظرهای مختلف ، مخاطب را در مقام تصمیم گیری قرار دهد زمان پخش:پنج شنبه ها ساعت16:10 به مدت 15 دقیقه تهیه کننده و مجری :سید زکریا حسینی / صدابردار :سعید موسوی

کلیدواژه