میزان 07, 1401 18:40 Asia/kabul

برنامه امروز انعکاس به انتقاد سازمان ملل از عملکرد طالبان در افغانستان و واکنش به حذف واژه دانشگاه از سر در دانشگاه های افغانستان می پردازد.

برنامه انعکاس به مدت 35 دقیقه هر روز در ساعت 06:50 بعد ظهر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد.

تهیه کننده: بصیر احمد حسین زاده، گوینده: زکریا حسینی، دستیار برنامه: لیلا اسلام زاده

کلیدواژه