میزان 09, 1401 10:44 Asia/kabul

کافه صبح پنجشنبه 1401/07/07 موضوع : همبستگی و همدلی در جامعه. تهیه کننده : سیدمحمد عارف حسینی . گوینده : سیدنصیر مجاب. نویسنده و دستیار: سیدعلی عطایی. صدابردار: الهام باباخانی . گزارشگر: نیلوفر نوروزی . کارشناس : شرف الدین عظیمی

کافه صبح - مجله ی صبحگاهی رادیو دری

با هدف ایجاد فضای شاد و پرنشاط صبحگاهی همراه با طرح موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جامعه افغانستان همراه با بخش های کارشناسی، نگاهی به سایت ها، گزارش، هواشناسی و صبح جامعه

 زمان پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش: 7:30 صبح به وقت افغانستان به مدت شصت و پنج دقیقه

تهیه کننده : سید محمد عارف حسینی 

مجری: سیدنصیراحمد مجاب

نویسنده و دستیار : سیدعلی عطایی 

گزارشگر : نیلوفر نوروزی

کارشناس : جناب شرف الدین عظیمی