میزان 10, 1401 15:40 Asia/kabul

اظهارات معاون وزارت اقتصاد طالبان در مورد دارایی های مسدود شده افغانستان، سخنان مقامات طالبان در واکنش به بیانات نمایندگان کشورهای قطر و پاکستان در سازمان ملل متحد و ...

برنامه چوکی داغ به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 13:35 (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه با نیم نگاه طنز به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت حاکم در افغانستان می پردازد. گوینده: زهرا بهرامی

کلیدواژه