حوت 26, 1395 17:10 Asia/kabul

در این برنامه از جایگاه خطا و اشتباه در زندگی گفتیم و این که با چه نگاهی می توان از تجربیات هم کار گرفت. همجنان در مورد تحولات جدید در رادیو دری گفتیم و این که گروه کاری ما ، از پنجم فروردین / حمل 1396 با برنامه " در خانه" و با رویکرد خانواده در خدمت خواهند بود.