قوس 04, 1397 16:02 Asia/kabul

تاکید مقام معظم رهبری بر وحدت و یکدلی و همزبانی دنیای اسلام. اهمیت برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی در گفت و گو با موسوی مبلغ. انتقاد ها از ترکیب هیات مشورتی برای صلح در گفت و گو با کارشنان. اعتراض ها به دستگیری فرمانده علیپور در کابل.

کلیدواژه