دلو 12, 1397 10:30 Asia/kabul

امام خمینی ره مردم افغانستان را برادر می خواندند

کامنت