12 دلو 1397, 10:30 کابل

امام خمینی ره مردم افغانستان را برادر می خواندند

کامنت