سنبله 16, 1398 11:57 Asia/kabul

در هفته ای که گذشت جنایت های رژیم صهیونیستی و هشدار قاطع سید حسن نصرالله به این رژیم، دفاع وزیر خارجه بحرین از جنایت های رژیم صهیونیستی و همچنین ادامه درگیری های نیابتی در جنوب یمن از مهمترین تحولات غرب آسیا بود.

کامنت