سنبله 15, 1398 08:30 Asia/kabul

تدابیر امنیتی برای مراسم عاشورا و هفته شهید در افغانستان، اظهارات مقامات در رابطه با حملات طالبان به قندوز و بغلان، موضوعات آموزشی، فرهنگی و ...

تگ

کامنت