سنبله 15, 1398 13:30 Asia/kabul

احتمال مسدود شدن مسیرهای زمینی و هوایی افغانستان به هند از سوی پاکستان، برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کابل، ایجاد سیستم جدید اطلاع رسانی وزارت ترانسپورت و ...

تگ

کامنت