سنبله 21, 1398 15:01 Asia/kabul

ازجمله مهمترین رویدادهای آمریکا باید به تکرار دروغ‌های زیست‌محیطی ترامپ، تامین بودجه ساخت دیوار مرزی آمریکا و مکزیک در پنتاگون، تاکید بر زوال امپراطوری آمریکا، آغاز دور جدید جنگ تجاری آمریکا و چین و گام جدید آمریکا برای افزایش حضور نظامی در شرق اروپا اشاره کرد.

کامنت