• ضربان / توصیه های صحی در رمضان -3

  حمل 24, 1400 10:45

  ضربان، برنامه ای صحی و بهداشتی است که با استفاده از تجربیات کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت و استادان دانشگاه، سعی دارد مهمترین و شایع ترین مشکلات صحی و بهداشتی جامعه را مورد بحث و بررسی قرار دهد و ضمن آشنا نمودن شنوندگان با بیماری های مختلف شایع ، راهکار علمی جهت وقایه و پیشگیری از بیماریها ارائه نماید. این برنامه به تهیه کنندگی دکتر محمد نبی احمدی و با اجرای دکتر محمد نبی احمدی و دکتر رحمت الله سروری می باشد. زمان پخش این برنامه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9:05 الی 9:30 صبح به مدت 25 دقیقه

 • ضربان / توصیه های صحی در رمضان -1

  حمل 22, 1400 14:58

  ضربان، برنامه ای صحی و بهداشتی است که با استفاده از تجربیات کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت و استادان دانشگاه، سعی دارد مهمترین و شایع ترین مشکلات صحی و بهداشتی جامعه را مورد بحث و بررسی قرار دهد و ضمن آشنا نمودن شنوندگان با بیماری های مختلف شایع ، راهکار علمی جهت وقایه و پیشگیری از بیماریها ارائه نماید. این برنامه به تهیه کنندگی دکتر محمد نبی احمدی و با اجرای دکتر محمد نبی احمدی و دکتر رحمت الله سروری می باشد. زمان پخش این برنامه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9:05 الی 9:30 صبح به مدت 25 دقیقه

 • با ارگ

  حوت 23, 1398 10:15

  اظهارات محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در مراسم تحلیف جداگانه شان، اظهارات وزیر صحت عامه افغانستان در مورد مقابله با ویروس کرونا، گزارش وزارت معارف، مسئله زنان، نهال شانی و ...

 • با ارگ

  دلو 04, 1398 10:15

  اظهارات مقامات ارشد دولت فغانستان در مورد حوادث امنیتی کابل و موضوع صلح، معارف، صحت و ...

 • در خانه

  حوت 01, 1397 10:00

  برنامه 1 حوت موضوع برنامه : سهم و رصد / حق زن و شوهر در خانه آیتم روز:صحت شما / سردرد

 • درخانه

  دلو 03, 1397 10:00

  برنامه3 دلو97-موضوع: امانت دادن و امانت گرفتن + بخش معاینه خانه و داکتر سروری.