• روی موج جوانی

  حمل 28, 1400 13:31

  روی موج جوانی، برنامه شادو عصرانه رادیودری. از شنبه تا پنجشنبه ازساعت 16 الی 16:55 طرح موضوعات روز، وآگاهی دهی برای جوانان، و.....بخشهای روزانه جوان پسند. همراه با ترانه و موسیقی . مدت برنامه 55 دقیقه . بحث محوری این هفته (نان و نمک) تهیه کننده: سیدخان آقاموحد . گویندگان : پری موسوی – حمید محمدی. دستیار تهیه : حمیدرضا محمدی. نویسنده : سیدحکیم بینش . کارشناس وروان شناس : سمیرامحمدی .

 • روی موج جوانی

  حمل 28, 1400 13:28

  روی موج جوانی، برنامه شادو عصرانه رادیودری. از شنبه تا پنجشنبه ازساعت 16 الی 16:55 طرح موضوعات روز، وآگاهی دهی برای جوانان، و.....بخشهای روزانه جوان پسند. همراه با ترانه و موسیقی . مدت برنامه 55 دقیقه . بحث محوری این هفته (نان و نمک) تهیه کننده: سیدخان آقاموحد . گویندگان : پری موسوی – حمید محمدی. دستیار تهیه : حمیدرضا محمدی. نویسنده : سیدحکیم بینش . کارشناس وروان شناس : سمیرامحمدی .

 • مطبوعات کابل 28 حمل: آمریکا نمی رود ،شکل حضورش تغییر می کند

  حمل 28, 1400 08:28

  "امریکا نمی رود ،شکل حضورش تغییر می کند" ، " دست ‌‌پا گم نکنید" و " موضع طالبان موضع پاکستان است " ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • با ارگ

  حمل 27, 1400 11:10

  خواست مقامات افغان از طالبان برای آتش بس در ماه مبارک رمضان، اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی و معاون اولش در رابطه با مساله صلح و طرح دولت برای نشست ترکیه، افتتاح چندین پروژه در شهرهای مختلف افغانستان و ...

 • روی موج جوانی

  حمل 24, 1400 19:33

  روی موج جوانی، برنامه شادو عصرانه رادیودری. از شنبه تا پنجشنبه ازساعت 16 الی 16:55 طرح موضوعات روز، وآگاهی دهی برای جوانان، و.....بخشهای روزانه جوان پسند. همراه با ترانه و موسیقی . مدت برنامه 55 دقیقه . بحث محوری این هفته (نان و نمک) تهیه کننده: سیدخان آقاموحد . گویندگان : پری موسوی – حمید محمدی. دستیار تهیه : حمیدرضا محمدی. نویسنده : سیدحکیم بینش . کارشناس وروان شناس : سمیرامحمدی .

 • روی موج جوانی

  حمل 24, 1400 19:31

  روی موج جوانی، برنامه شادو عصرانه رادیودری. از شنبه تا پنجشنبه ازساعت 16 الی 16:55 طرح موضوعات روز، وآگاهی دهی برای جوانان، و.....بخشهای روزانه جوان پسند. همراه با ترانه و موسیقی . مدت برنامه 55 دقیقه . بحث محوری این هفته (نان و نمک) تهیه کننده: سیدخان آقاموحد . گویندگان : پری موسوی – حمید محمدی. دستیار تهیه : حمیدرضا محمدی. نویسنده : سیدحکیم بینش . کارشناس وروان شناس : سمیرامحمدی .

 • انعکاس

  حمل 25, 1400 12:10

  درخواست دولت افغانستان و اتحادیه جهانی علمای مسلمان از گروه طالبان برای پذیرش آتش بس در ماه مبارک رمضان و رد این در خواست از سوی طالبان. تعویق زمان برگزاری نشست استانبول ترکیه در رابطه با صلح افغانستان.

 • مطبوعات کابل 25حمل: طالبان کماکان جنگ طلب است

  حمل 25, 1400 10:29

  "هیات اعزامی به استانبول باید از تنوع افغانستان نمایندگی کند" ، "گروه طالبان کماکان جنگ طلب است" و "امکان سنجی موفقیت نشست استانبول" مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • تعویق نشست صلح افغانستان در ترکیه

  حمل 25, 1400 06:53

  منابع خبری افغان اعلام کردند، زمان برگزاری نشست صلح افغانستان در ترکیه تا ۲۴ آوریل/4ثور به تعویق افتاده است.

 • روی موج جوانی

  حمل 22, 1400 18:34

  روی موج جوانی، برنامه شادو عصرانه رادیودری. از شنبه تا پنجشنبه ازساعت 16 الی 16:55 طرح موضوعات روز، وآگاهی دهی برای جوانان، و.....بخشهای روزانه جوان پسند. همراه با ترانه و موسیقی . مدت برنامه 55 دقیقه . بحث محوری این هفته (نان و نمک) تهیه کننده: سیدخان آقاموحد . گویندگان : پری موسوی – حمید محمدی. دستیار تهیه : حمیدرضا محمدی. نویسنده : سیدحکیم بینش . کارشناس وروان شناس : سمیرامحمدی .