• مجله اقتصادی

    قوس 07, 1399 13:30

    برگزاری نشست ژنو و ادامه کمک های جامعه جهانی به افغانستان. سخنان معاون دوم رییس جمهوری افغانستان برعلیه نمایندگان مجلس این کشور. واکنش ها به تصمیم برکناری 59 کارمند وزارت مالیه افغانستان..

  • انعکاس

    قوس 06, 1399 12:00

    پیامدهای حملات تروریستی در بامیان. ادامه کمک های جامعه جهانی به افغانستان و فقدان مدیریت این کمک ها ..