• انعکاس

    انعکاس

    میزان 28, 1400 13:00

    آغاز سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی و تاکید شرکت کنندگان بر ضرورت حفظ وحدت اسلامی و شناخت و خنثی سازی توطئه های دشمنان. تاکید بر محکومیت جهانی جنایات داعش در افغانستان و سایر کشورها.