دلو 07, 1396 18:34 Asia/Kabul
  • سنگین بارترین مردم و کوشاترین مردم
    سنگین بارترین مردم و کوشاترین مردم

متکبر سنگین ترین بارها را ( بار گناه را) بر دوش دارد. به خاطر تاثیری که روحیه تکبر و خود برتر بینی می گذارد در عمل انسان هم با بندگان خدا و هم با خود خدای متعال.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

الحمدلله ربّ العالمین

از پیامبر (ص)، دنباله روایت قبلی می فرماید: متکبر سنگین ترین بارها را ( بار گناه را) بر دوش دارد. به خاطر تاثیری که روحیه تکبر و خود برتر بینی می گذارد در عمل انسان هم با بندگان خدا و هم با خود خدای متعال.

لذا تکبر موجب می شود که انسان سرازیر شود در این دره هولناک. بیش از همه مردم در تلاش و اجتهاد در راه خدا را کسی انجام می دهد که گناهان را ترک کند. نقش ترک گناه را در رشد و تکامل آدمی نشان می دهد. یعنی بیشترین تلاش ها این است. ممکن است کسی بیشترین تلاش ها را در عبادات و مستحبات دنبال کند لکن می فرمایند از آن برتر و بالاتر عبارتند از ترک گناهان. زیرا گناهان عوامل درونی دارند . شهوات انسانی انگیز های درونی است که دائما انسان را به سمت گناه می کشاند. یک مبارزه دائمی برای انسان لازم است برای اینکه از گناه اجتناب کند و اساس قضیه همین است.   کسانی که اهل معنا و معرفتند وقتی توصیه می کنند برای جوانان و مردم برای حرکت سلوکی به سوی خداوند ، قدم اول را ترک گناه می دانند. اگر چنانچه ترک گناه نباشد اعمال خیر، عبادات، صدقات، مجاهدات تاثیر کمی می گذارد. مثل این است که انسان یک استخری را با چند تا لوله قطور دائم درش آب سرارپزیر کند اما استخر پر نمیشه  چون  چند تا سوراخ دارد، چند تا ترک در بدنه آن است که آب را از بین می برد. گناه اینجوری است. هرچه شما از  عبادات و اعمال خیر و صالحه انجام میدید این ظرف وجودی انسان، قلب انسان سرشار نمی شود از خیر و حسنه و صلاح، چون گناه مثل ترک و سوراخی است که در بدنه استخر وجود دارد و این را خارج می کند. اول بایستی این سد این طریق هدر رفتن را انجام داد. اول بایستی این را انجام داد، آن وقت هست که اعمال خیر اثر خود را می بخشد.

مقط به معنی گناه و سنگینی باری است که بر دوش انسان قرار می گیرد.

 

کلیدواژه