دلو 22, 1397 10:01 Asia/Kabul

در روز 22 بهمن/دلو 1357، تاریخ نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) به نقطه عطف خود رسید.

در روز 22 بهمن/دلو سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهی 2500 ساله و ظلم و استبداد بیش از 50 ساله رژیم پهلوی در ایران، ریشه کن و به خواست الهی نظام جمهوری اسلامی تأسیس شد.

کلیدواژه