۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۱۱:۳۸ تهران

نژادپرستی به‌ عنوان معضلی عمیق و ریشه‌دار در فرهنگ آمریکا با روی کار آمدن دونالد ترامپ و حمایت وی از گروه های افراطی، تشدید شده است.

کلیدواژه

کامنت