۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۱۵:۱۸ تهران

چند انفجار پی در پی امروز (چهارشنبه) مرکز شهر کابل پایتخت افغانستان را لرزاند، هدف یک موسسه خارجی به نام "کونتر پارت" در شهرنو بود.

کلیدواژه

کامنت