۲۴ آبان ۱۳۹۸, ۱۶:۲۰ تهران

سازمان‌های حامی کودکان، مهاجران و پناهندگان ملل متحد، از آینده کودکان و نوجوانان آواره بی سرپرست در ایتالیا، ابراز نگرانی کردند.

کامنت