مرداد ۰۲, ۱۳۹۸ ۰۸:۵۹ Asia/Tehran

محمدجواد جمالي نوبندگاني سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: خویشتن داری‌های ایران و عمل متعهدانه آن در عرصه بین الملل باعث شده است، برعکس آنچه امریکا برای انزوای ایران تعقیب می کرد خود در انزوا قرار بگیرد به طوریکه نمی تواند اجماع بین الملل را علیه ایران حاصل کنند.  

کلیدواژه

کامنت