مرداد ۲۷, ۱۳۹۸ ۰۴:۳۹ Asia/Tehran
  • لوح: ناامیدی سم است

رهبر معظم انقلاب: نا امیدی سَم است. اگر بنا بود در مقابل مشکلات ناامید بشویم، نسلهای قبل اصلاً حرکتشان متوقّف میشد و ما امروز باز در همان دوران طاغوت و انجماد و عقب‌ماندگیِ وابستگی و فساد بودیم. هیچ چیزی برای شمای جوان موجب ناامیدی نباید بشود. ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

 

کلیدواژه

کامنت