شهریور ۱۶, ۱۳۹۸ ۱۲:۲۵ Asia/Tehran

رویداد ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ با پخش فرمان حکومت نظامی از رادیو آغاز و به نقطه عطفی برای وقوع انقلاب ۱۳۵۷ تبدیل شد.

کلیدواژه

کامنت