شهریور ۲۰, ۱۳۹۸ ۱۸:۵۱ Asia/Tehran
  • مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

اخراج بولتون بعد از مشاجره با ترامپ
اخراج بولتون در اثر اختلاف بر سرسیاست خارجی
اخراج مشاور امنیت ملی آمریکا  
بولتون اخراج شد
اخراج بولتون بعد از مشاجرات پیاپی با ترامپ
اختلاف ترامپ و بولتون بر سر سیاست خارجی آمریکا
اخراج بولتون پس از بالا گرفتن مشاجره با ترامپ بر سر ایران و کره شمالی

 

کلیدواژه

کامنت