۲۷ شهریور ۱۳۹۸, ۱۲:۲۷ تهران

مراسم پنجاه و دومین سالگرد تاسیس اتحادیه آسیای جنوب شرقی"آ. سه. آن " دقایقی پیش با حضور آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان آغاز شد.

در تابستان ۱۳۹۵ کشورهای عضو اتحادیه آ. سه. آن، با الحاق جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری آ. سه. آن موافقت کردند و در تابستان ۱۳۹۷ نیز الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پیمان، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

با حضور ظریف در پنجاهمین نشست وزرای امور خارجه آ. سه. آن در سنگاپور و امضای سند الحاق توسط وی، جمهوری اسلامی ایران، به صورت رسمی به پیمان مودت و همکاری آ. سه. آن ملحق شد.

خبرگزاری ایران پرس را برروی ماهواره " Eutelsat 21B " و فرکانس "11520.H.2220 .  Fec 3/4 " دنبال کنید.

کلیدواژه

کامنت