۲۸ شهریور ۱۳۹۸, ۱۷:۳۵ تهران
  • تصاویر: کوره آجرپزی روستای
کامنت