۳۱ شهریور ۱۳۹۸, ۰۹:۵۴ تهران

«حجت الله ایوبی» دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در گفت وگو با خبرگزاری "ایران پرس" با بیان اینکه یکجانبه گرایی آمریکا، جهان را به جنگ کشانده است گفت: در فرهنگ و تمدن ایرانیان، صلح یک امر عادی و جنگ یک امر غیرعادی است.

 

 

کلیدواژه

کامنت