۰۱ مهر ۱۳۹۸, ۱۵:۳۱ تهران

پیام شهدا این است؛ «نترسید و غمگین نشوید!» - نگاهی به شرح آیه 170 سوره آل عمران در بیانات رهبر معظم انقلاب

کلیدواژه

کامنت