۰۱ مهر ۱۳۹۸, ۱۸:۰۹ تهران

رئیس جمهور به منظور شرکت در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شد.

کامنت